hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Smlouva o zprostředkování [1/2]

Základním právním momentem ve vašem vztahu s realitní kanceláří bude především uzavření smlouvy o zprostředkování.

Tato smlouva může být označena i odlišně, a to například jako zprostředkovatelská smlouva, smlouva o obstarání příležitosti k uzavření smlouvy, rezervační smlouva, blokační smlouva, apod.

Jejím obsahem však vždy bude především a mimo jiné specifikace předmětu zprostředkování (např. kupovaného bytu) a také dohoda o provizi realitní knaceláře.

.: Podstata smlouvy o zprostředkování

Většinou teprve uzavřením zprostředkovatelské smlouvy vzniká mezi vámi a realitní kanceláří smluvní vztah, který vám vůči realitní kanceláři zakládá konkrétní práva, ale také i konkrétní povinnosti.

I z těchto důvodů je tedy potřeba být při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy dostatečně obezřetný.

.: Základní účel zprostředkovatelské smlouvy

Podpisem zprostředkovatelské smlouvy se vždy především zavazujete uhradit realitní kanceláři provizi za zprostředkování, což je právě onen podstatný (a z obecného pohledu vcelku i pochopitelný) důvod, proč se realitní kanceláře snaží vás mít tzv. pod smlouvou.

Do doby podpisu totiž nejste vůči realitní kanceláři ničeho povinni, neboť to, že vás realitní kancelář vezme na prohlídku, vás většinou ještě samo o sobě k ničemu nezavazuje.

Podpisem zprostředkovatelské smlouvy získává realitní kancelář mimo jiné relativní jistotu, že do vás nebude svůj čas, energii a poskytované služby "investovat" nadarmo, neboť jste spolu nyní ve smluvním vztahu na základě zprostředkovatelské smlouvy a je tedy zřejmé, že jste vážný zájemce, který má o realizaci transakce skutečný zájem.

Podpisem zprostředkovatelské smlouvy se tedy také většinou zavazujete uhradit realitní kanceláři provizi za splnění sjednaných podmínek.

Obsah takových sjednaných podmínek je však potřeba z vaší strany vždy (!) pečlivě zvážit a posoudit.

.: Určení předmětu zprostředkování

Podpisem zprostředkovatelské smlouvy většinou prohlašujete (ať již výslovně či jinak), že máte zájem o získání předmětu zprostředkování (koupě nemovitosti, převod družstevního podílu v družstvu, apod.).

Je tedy potřeba přesně a určitě takový předmět zprostředkování specifikovat, aby v budoucnu nemohlo docházet k pochybnostem o tom, co mělo být skutečným předmětem zprostředkování a za co jste se tedy zavázali uhradit sjednanou provizi.

.: Seznámení se s předmětem zprostředkování

Vždy lze doporučit, abyste jakoukoli zprostředkovatelskou smlouvu uzavírali po pečlivé prohlídce předmětu zprostředkování.

Rozhodnutí o koupi je ve většině případů zásadním krokem, který nečiníte každý den a zejména si jeho důsledky (ve formě nevhodně či unáhleně vybraného bydlení) můžete nést dlouhou dobu.

Nenechte se tedy v žádném případě nikým (zejména realitním makléřem) tlačit do koupě ani do uzavření zprostředkovatelské smlouvy.

Pokud váháte, nechte si klidně zajistit i opakovanou prohlídku předmětu zprostředkování, abyste si jej mohli náležitě prohlédnout a posoudit, zda odpovídá vaším představám.

.: Závazky vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy

Většinou již ve zprostředkovatelské smlouvě vyjadřujete svůj zájem uzavřít s prodávajícím konkrétní zprostředkovávanou smlouvu (smlouvu o koupi nemovitosti, smlouvu o převodu členských práv a povinností na družstvu, apod.).

Mimo jiné však ještě většinou neznáte podmínky druhé smluvní strany zprostředkovávané smlouvy, tedy například netušíte zda prodávající bude ochoten přistoupit na hrazení ceny či její části prostřednictvím hypotečního úvěru, nevíte, kdy bude nabízející schopen vyklidit nemovitost, apod.

Je tedy vhodné, pokud očekáváte od transkace splnění některých specifických podmínek (např. chcete hradit kupní cenu nejprve do úschovy, z níž bude tato vyplácena po splnění sjednaných podmínek prodávajícímu), abyste si tyto vaše podmínky vymínili přimo ve smlouvě o zprostředkování.

Jestliže následná smlouva s nabízejícím, kterou vám realitní kancelář předloží, nebude takové podmínky splňovat (resp. nabízející nebude ochoten takovou smlouvu akceptovat), je vhodné si již ve zprostředkovatelské smlouvě sjednat vaši možnost odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy a zároveň výslovně dojednat pro takový případ povinnost realitní kanceláře vrátit vám bez odkladu plnou výši případně dříve složené zálohy na provizi.

Jako další důvod k vašemu odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy může být sjednána i skutečnost, že smlouvu s nabízejícím, která by obsahovala vámi vymíněné podmínky, nebude možno z důvodu na straně nabízejícího uzavřít nejpozději do vámi jasně stanoveného termínu (např. do 3 měsíců od uzavření zprostředkovatelské smouvy).


1/2   další »