hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Výměna nájmu

Nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014 již neobsahuje podrobnější úpravu pro výměnu nájmu bytů.

.: Právní povaha výměny najmu bytů

Výměnou najmu bytu se rozumí situace, kdy jeden nájemce bytu hodlá vyměnit tento svůj nájem za nájem jiného nájemního bytu.

Vše se dá také zjednodušeně popsat tak, že nejde o výměnu samotných bytů, ale o výměnu nájemců v jednotlivých nájemních bytech.

.: Podmínky výměny

S ohledem na absenci podrobnější zákonné úpravy je možno kosntatovat, že k jakékoli výměně nájmů může dojít pouze příslušnou změnou nájemních smluv učiněnou vždy mezi pronajímatelem bytu a jeho stávajícím nájemcem.

Takovou změnou může být například dodatek nájemní smlouvy uzavřený za účasti nového nájemce, kterým dohodou účastníků dojde k výměně nájemců, tedy nový nájemce se souhlasem pronajímatele nastoupí na místo stávajícího nájemce.

Je však také možné, že namísto dodatku ke stávající nájemní smlouvě bude ukončena smlouva se stávajícím nájemcem a obratem bude uzavřena nová smlouva s novým nájemcem.

V obou případech je pak také možno dohodou účastníků nastavit i nové podmínky najemního vztahu pro nového nájemce i rozdílně, než byly tyto sjednány v původní nájemní smlouvě.