hlavicka
Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Obecní byty

Velmi často bývá pojem "obecní byt" užíván jako označení určitého specifického druhu bydlení.

Takové vnímání obecních bytů je však poněkud zavádějící.

.: Právní povaha obecních bytů

Obecním bytem je většinou rozuměn jakýkoli byt, který je ve vlastnictví obce, tedy většinou města nebo měststké části.

Obec je tedy běžným vlastníkem, který také rozhoduje o nakládání s daným bytem.

Pokud je takový byt pronajat, je obec v postavení běžného pronajímatele. Stejně tak nájemce je poté v postavení běžného nájemce jako u každého jiného bytu.

.: Regulovaný nájem

Jistý nádech výhodnějšího bydlení tak obecní byty dostali snad jen diky přetrvávající regulaci nájmů, kdy v naprosté většině obecních bytů se stále platí regulované nájmy a jejich nájemci jsou tak značně zvýhodněni.

S ohledem na privatizaci bytového fondu však regulovaný nájem zůstává také u řady bytů, které jsou již v soukromých rukou (tedy kdy někdo koupil od obce byt, k němuž má jiná osoba jako nájemce platný nájemní vztah).

Regulované nájemné tutíž není již výhradním specifikem právě obecních bytů.

.: Nájemní vztah k obecnímu bytu

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě nájmu obecního bytu jde jinak o standardní nájemní vztah, je možno ohledně podrobností takového nájmu odkázat zejména na pojednání o nájmech bytu v kapitole Nájem.

Pro rychlý přehled dále také uvádíme stručnou charakteristiku některých výhod a nevýhod nájmu obecního bytu, jež vyplývající z povahy takovéh nájmu jakožto běžného nájemního vztahu.:: Stručné shrnutí:

.: Výhody nájmu bytu:

.: Nevýhody nájmu bytu:


Zdroj textu: www.jaknabydleni.cz., Autor: JUDr. Tomáš Philippi, www.t-p.cz, e-mail: ak@t-p.cz
Veškerá autorská práva k obsahu internetových stránek www.jaknabydleni.cz jsou vyhrazena.
Pořizování rozmnoženin internetových stránek www.jaknabydleni.cz, včetně textů na nich umístěných, jejich změny a úpravy a jejich rozšiřování je možno pouze s předchozím písemným souhlasem autora jinak se jedná o neoprávněný zásah do jeho autorských i majetkových práv. U každého šíření stránek www.jaknabydleni.cz či textů na nich obsažených musí být uvedeno autorství autora a zároveň vždy jako zdroj těchto dat či informací musí být výslovně a zjevně uvedena adresa www.jaknabydleni.cz.