hlavicka
Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Hledáme bydlení

Před tím, než začnete hledat nové bydlení, měli byste si co nejdříve ujasnit, o jaké bydlení a za jakých podmínek máte vlastně zájem.

Vyjasnění vašich nároků a představ ještě před započetím samotného hledání vám v budoucnu může ušetřit spoustu času s nabídkami, které již na první pohled nesplňují vaše požadavky, a zároveň tak může urychlit i vaše rozhodování u nabídek, které naopak odpovídají vašim představám.

.: Vyjasnění požadavků

Při hledání bydlení je potřeba si na počátku ujasnit nejen Vaše nároky na hledané bydlení, ale je třeba také zohledňovat i vaši současnou a předpokládanou budoucí osobní a majetkovou situaci.

Je tedy vhodné počítat mimo jiné například i s následným rozšířením vaší rodiny - bydlení, které vám nyní může dostačovat se za pár měsíců může ukázat jako příliš malé.

Vyplatí se také zohlednit vaši očekávanou budoucí finanční situaci - nákladné bydlení, které si nyní s vašimi příjmy můžete dovolit, by pro vás při snížení příjmů nebo při zvýšení nákladů na udržení takového bydlení mohlo znamenat nezvladatelnou zátěž.

Lze tedy doporučit, aby jste již od počátku měli jasno alespoň v následujících skutečnostech:


Zejména co nejdřívější vyjasnění bodu č. 12 se velmi často opomíjí i přesto, že jde o jednu z nejdůležitějších součástí celé budoucí transakce.

Jestliže je totiž otázka způsobu úhrady kupní ceny vyjasněna ihned na počátku, může zásadním způsobem ulehčit vzájemná jednání s prodávajícím nebo naopak brzy naznačit možné budoucí neshody.

S ohledem na důležitost problematiky hrazení ceny se této věnujeme blíže v každé samostatné kapitole oddílu "Kupujeme bydlení" ohledně jednotlivých forem kupovaného bydlení.

.: Hledání nabídek

Při hledání bydlení je možné využít jak nabídky jednotlivých vlastníků, tak nabídek poskytovaných realitními kancelářemi.

Při běžném hledání se však setkáte většinou hlavně s nabídkami realitních kanceláří, neboť málokterý vlastník se sám pouští do nabízení a inzerování nemovitosti vlastní cestou, i když i tento zvyk se dnes začíná postupně měnit.

K vyhledávání vhodných nabídek je možno využít jak tištěných inzerátů, tak zejména internetových realitních serverů.

Nevýhodou tištěných inzerátů je často jejich zpoždění způsobené právě jejich tiskem, takže se mnohdy může stát, že v okamžiku, kdy inzerát vyjde a dostane se vám do rukou, je konkrétní nabídka již obsazena.

Zájemci mající přistup k internetu tak mohou především využít nabídky internetových realitních portálů, jejichž nabídka bývá většinou nejaktuálnější s ohledem na přímé zadávání inzerátů ze strany realitních kanceláří.

Je samozřejmě také možné se svou poptávkou kontaktovat jednotlivé realitní kanceláře přímo, aby se vám pokusili nabídnout dle vašich požadavků vhodnou nabídku ze svého portfolia.

Problematice jednání s realitními kancelářemi se věnujeme blíže v samostané tématické sekci Jednáme s realitní kanceláří.

.: Odpověď na nabídku

V případě, že při vašem hledání objevíte zajímavou nabídku, je vhodné vždy bez odkladu kontaktovat osobu, která tuto nabídku zveřejnila (vlastníka, realitní kancelář).

O dobré nabídky je totiž stále zájem a zbytečné otálení může znamenat, že než se rozhodnete na nabídku reagovat, bude tato rezervovaná.

Řada zajímavých nabídek může být v některých případech obsazena již několik hodin (a nezřídka dokonce i minut) po jejich zveřejnění.

Proto v této souvislosti pamatujte na starou pravdu "Kdo dřív přijde, ten dřív mele".

Také počítejte s tím, že ne všechny údaje zveřejněné v inzerátu musí odpovídat skutečnosti.

Mnohdy sám nabízející zaměňuje například osobní či družstevní vlastnictví, orientace nemovitosti (oken) neodpovídá realitě, v inzerátu je uvedeno, že je možná hypotéka, avšak ve skutečnosti chce prodávající peníze "v hotovosti", apod.

To platí i pro nabídky učiněné prostřednictvím realitních kanceláří (a mnohdy především pro ně).

Vždy je tedy vhodné si ihned v reakci na inzerát vyjasnit s nabízejícím, zda nabídka skutečně odpovídá vašim představám (viz. výše v bodu Vyjasnění požadavků). Často si tak ušetříte zbytečnou cestu na prohlídku nemovitosti, která nesplňuje vaše základní předpoklady.

.: Hledání kvapné, málo platné

Jestliže máte určitou představu o tom, co hledáte, a především pokud nemusíte spěchat, počítejte vždy raději s tím, že budete muset projít řadu nabídek a absolvovat mnoho jednání a prohlídek, než nalezne to, co hledáte.

I kdyby vám tedy hledání trvalo déle (i týdny či měsíce), neklesejte na mysli a pamatujte, že si pořizujete bydlení pravděpodobně na dlouhý čas a ve většině případů i za mnoho peněz, a není tedy vhodné jeho pořízení uspěchat.

Bydlení není věc, které se můžete jednoduše za pár týdnů zase zbavit a vyměnit ji za jinou pokud se vám znelíbí, a je tedy potřeba, aby hledané bydlení co nejvíce vyhovovalo vašim nejen současným, ale i předpokládaným budoucím požadavkům a potřebám.

.: Nabídka vás zaujala, co tedy dále.

Jestliže vás některá nabídka zaujala, je vhodné co nejdříve započít jednání s vlastníkem, případně s realitní kanceláří, která tuto nabídka zveřejnila.

Jak jednání s vlastníkem, tak s realitní kanceláří většinou vyžaduje specifický přístup a u každého z těchto subjektů je potřeba klást důraz na některé odlišné aspekty.

I proto se problematice těchto jednání a těchto subjektů věnujeme v samostatných kapitolách Jednáme s vlastníkem a Jednáme s realitní kanceláří.


Zdroj textu: www.jaknabydleni.cz., Autor: JUDr. Tomáš Philippi, www.t-p.cz, e-mail: ak@t-p.cz
Veškerá autorská práva k obsahu internetových stránek www.jaknabydleni.cz jsou vyhrazena.
Pořizování rozmnoženin internetových stránek www.jaknabydleni.cz, včetně textů na nich umístěných, jejich změny a úpravy a jejich rozšiřování je možno pouze s předchozím písemným souhlasem autora jinak se jedná o neoprávněný zásah do jeho autorských i majetkových práv. U každého šíření stránek www.jaknabydleni.cz či textů na nich obsažených musí být uvedeno autorství autora a zároveň vždy jako zdroj těchto dat či informací musí být výslovně a zjevně uvedena adresa www.jaknabydleni.cz.