hlavicka
Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Daň z nabytí nemovitých věcí

Převod nemovitosti je právním úkonem, který podléhá dani z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření senátu č. 340/2014 Sb. Při převodu nemovitosti je tedy potřeba zohleňovat i skutečnost, že tento převod je potřeba řádně zdanit.

Pro získání bližších informací ohledně podávání a vyplňování příslušného daňového přiznání doporučujeme využít například i průvodce na stránkách Finanční správy.

Dále uvádíme pouze stručný a obecný přehled některých skutečností a pojmů podstatných z hlediska daně z nabytí nemovitých věcí.

.: Plátce daně

Plátcem daně z převodu nemovitostí je i nadále prodávající.

Je však možno se smluvně dohodnout (nejlépe přímo ve smlouvě o převodu), že platcem daně bude kupující. Je třeba takto určit výslovně, tedy nikoli pouze jako ujednání, že kupující daň pouze uhradí za prodávajícího, ale nejlépe tak, že bude kupující přímo označen jako "plátce" daně, který bude i podávat daňové přiznání a odpovídat za splnění daňové povinnosti.

V případě, že je však plátcem daně prodávající (tak, jak je obvyklé), je kupující ručitelem za úhradu této daně, a tudíž, pokud by prodávající daň ve lhůtě její splatnosti neuhradil, je kupující povinen tuto daň na výzvu příslušného finančního úřadu uhradit za prodávajícího.

.: Předmět daně

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je stále především úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.

Aktuálně po 1.1.2014 však došlo k formulaci zcela nových pravidel pro určení případů, z nichž se tato daň odvádí, a též pro výpočet i platbu této daně. Nová úprava je ovšem zatím poněkud nepřehledná a v praxi nikoli zcela vyjasněná. I proto je nutné doporučit konzultovat veškeré otázky ohledně platby a stanovení daně z nabytí nemovitých věcí s odborníkem a nejlépe též s příslušných správcem daně.

.: Základ daně

I nadále se ve většině případů bude vycházet především z ceny stanovené smlouvou, tj. z tzv. ceny sjednané. Ani toto kritérium, však neplatí pro všechny případy a především je možno smluvně zvolit i jiný zůsob stanovení daně předpokládaný zákonem.

Opět je tedy nutné doporučit konzultovat veškeré otázky ohledně stanovení základu daně s odborníkem a nejlépe též s příslušných správcem daně.

.: Sazba daně z převodu nemovitostí

Daň činí 4 % ze základu daně.

.: Splatnost daně

Daň z nabytí nemovitých věcí je splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujího po měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí

Zdroj textu: www.jaknabydleni.cz., Autor: JUDr. Tomáš Philippi, www.t-p.cz, e-mail: ak@t-p.cz
Veškerá autorská práva k obsahu internetových stránek www.jaknabydleni.cz jsou vyhrazena.
Pořizování rozmnoženin internetových stránek www.jaknabydleni.cz, včetně textů na nich umístěných, jejich změny a úpravy a jejich rozšiřování je možno pouze s předchozím písemným souhlasem autora jinak se jedná o neoprávněný zásah do jeho autorských i majetkových práv. U každého šíření stránek www.jaknabydleni.cz či textů na nich obsažených musí být uvedeno autorství autora a zároveň vždy jako zdroj těchto dat či informací musí být výslovně a zjevně uvedena adresa www.jaknabydleni.cz.