hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Stavíme domek [1/2]

.: Pozemek

Vždy je samozřejmě důležité zajistit si místo, na kterém by měla vaše stavba stát.

Mějte na paměti, že nestačí jen běžný pozemek, ale je potřeba, aby se jednalo o pozemek určený k zástavbě, tedy o pozemek stavební.

Nelze totiž stavět na pozemku, jenž je například určen jako zahrada nebo zemědělská půda.

Zda je pozemek určen k zástavbě (tedy jestli se jedná o tzv. stavební parcelu) není v řadě případů možno zjistit přímo z příslušného katastru nemovitostí.

Je tak potřeba se informovat především na místním stavebním úřadě, abyste zjistili určení konkrétního pozemku.

V případě, že by se nejednalo o stavební parcelu, není ještě vše ztraceno.

Na příslušném stavebním úřadě je možno požádat o změnu v užívání pozemku například ze zemědělské půdy na stavební pozemek. Je však vždy třeba počítat i s tím, že stavební úřad takovou změnu nemusí povolit, tudíž není vhodné činit zásadnější stavební přípravy dříve, než by došlo k povolení dané změny.

Ke stavbě je také samozřejmě třeba, aby byl konkrétní stavební pozemek zasíťovaný a byl k němu zajištěn přístup jako pro tyto sítě, tak především pro dopravu a jeho užívání.

Pokud jsou přístupové komunikace a sítě k pozemku již zřízeny, jedná se o nejvýhodnější situaci.

V opačném případě bude třeba tyto zajistit a zřídit, přičemž tato možnost bude posuzována i následně v průběhu stavebního řízení jako jedna z podmínek povolení stavby na pozemku.

Je tedy vhodné pro stavbu vždy zvažovat pozemek, ke kterému existuje pokud možno bezproblémová doprava a komunikace a k němuž se dá zřídit vedení příslušných sítí.

Jinak je možné očekávat komplikace jak při stavebním řízení o stavebním povolení, tak při samotné realizaci stavby.

inzerce:
Tip:   Kvalitní  bazény  na  váš  nový  pozemek

.: Projekt

Vždy se vyplatí si na vypracování projektu vybrat vhodného a odborně erudovaného projektanta i architekta.

Zároveň je třeba si jasně stanovit priority a vaše požadavky, které má stavba splňovat.

Pamatujte, že vy jste zadavatelé projektu i jeho plátci a máte tedy rozhodující slovo k jeho provedení i obsahu. Nenechte se tedy architekty tlačit do něčeho, co vám nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.

Zároveň si však nechte poradit a berte v úvahu i vaše budoucí možnosti, abyste se například při projektování domu zbytečně prostorově neomezovali nebo prostorem naopak zbytečně neplýtvali.

.: Stavební povolení

Jedná-li se o stavbu rodinného domku, bude potřeba k její realizaci stavební povolení popřípadě ohlášení stavby, pokud by plánovaná výstavba splňovala podmínky, u nichž stačí pouze takové ohlášení (§103 a násl. zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění).

Vedle projektu a stavebně technické dokumentace bude k takovému řízení potřeba i řada dalších podkladů dle podmínek konkrétní situace.

Vždy je tedy vhodné se nejdříve informovat přímo na příslušném stavebním úřadu za účelem zjištění veškerých formálních požadavků k úspěšnému zahájení a vedení stavebního řízení ve vaší věci.

.: Osoba zhotovitele

Většinou je výhodnější najmout si na zhotovení díla (stavbu domu) jeden subjekt, s nímž budete mít jednu smlouvu, a vám tak bude tato jediná osoba také odpovídat za provedenou práci.

Sám tento subjekt si pak již může řadu jednotlivých prací zajišťovat formou subdodávek.

Pro vás však bude i nadále jediným smluvním a odpovědným partnerem právě tento subjekt a nemusíte se teoreticky zajímat jakým způsobem má zajištěny jednotlivé subdodávky, neboť to je již odpovědnost a práce tohoto subjektu.

Budete-li si ovšem sjednávat provedení vašeho díla prostřednictvím více jednotlivých zhotovitelů a dodavatelů, je potřeba upozornit, že poté vám také bude každý z těchto subjektů za provádění práce odpovídat samostatně. Budete tak muset jednat s více subjekty naráz, přičemž můžete mít mimo jiné problém časově a technicky sladit provádění jejich prací, aby na sebe navzájem navazovali. Navíc pokud některý z těchto subjektů nečekaně vypadne, může ohrozit i provádění práce dalších řemeslníků.

Vždy se také velmi vyplatí zhotovitele pečlivě vybírat a prohlédnout si i jeho předchozí práce či realizace.

Je vhodné dát též na doporučení a osobní zkušenosti jiných osob, pro které takový zhotovitel již prováděl práci.

Naopak nejrůznější doporučení přátel na jejich známé, kteří "prý" provádějí práce, o jejichž realizaci máte zájem, může být často velmi problematické.

Často totiž půjde právě jen o známé nebo dokonce známé známých, u nichž vašim "doporučovatelům" schází osobní zkušenost s kvalitou práce takových osob.

Pokud si takového "známého" jako zhotovitele přeci jen sjednáte, bývá následně velmi obtížné v případě nastalých problémů tyto řešit, neboť není jednoduché být razantní a nekompromisní na někoho, kdo je váš známý nebo dokonce kamarád.

1/2   další »