hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Právní upozornění pro uživatele těchto stránek

.: Autorská práva

Veškerá autorská práva k obsahu internetových stránek www.jaknabydleni.cz jsou vyhrazena.

Pořizování rozmnoženin internetových stránek www.jaknabydleni.cz, včetně textů na nich umístěných, jejich změny a úpravy a jejich rozšiřování je možno pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele jinak se jedná o neoprávněný zásah do jeho autorských i majetkových práv.

U každého šíření nebo citace stránek www.jaknabydleni.cz či textů na nich obsažených musí být vždy:
  • jako zdroj těchto informací výslovně a zjevně uveden autor JUDr. Tomáš Philippi (v případě internetového uvedení s odkazem, tj. s prolinkováním, na adresu http://www.t-p.cz), a
  • dále spolu se jménem autora uvedena i adresa zdroje www.jaknabydleni.cz (v případě internetového uvedení s odkazem, tj. s prolinkováním, na adresu http://www.jaknabydleni.cz).

Vzor citace:

Autor: JUDr. Tomáš Philippi

Zdroj: www.jaknabydleni.cz.: Právní povaha poskytovaných informací

Informace, rady či postupy uvedené na stránkách serveru www.jaknabydleni.cz jsou pouze nezávaznými a obecnými informacemi uváděnými výhradně a pouze pro potřeby čtenářů a za účelem rozšíření jejich povědomí o problematice, které se stránky www.jaknabydleni.cz věnují.

Informace uvedené na těchto stránkách tedy nelze považovat za jakákoli právní či závazná doporučení nebo pokyny k realizaci jakýchkoli právních či faktických úkonů, a to bez ohledu na skutečnost, co je o podstatě či povaze těchto informací uvedeno na stránkách www.jaknabydleni.cz.

Stránky www.jaknabydleni.cz jsou určeny pouze pro obecný a stručný přehled problematiky, které se tyto stránky věnují, a v žádném případě tak sami o sobě nemohou sloužit jako jednoznačný či závazný návod k řešení konkrétního problému či právní situace.

Autoři stránek www.jaknabydleni.cz nenesou ani nepřejímají jakoukoli odpovědnost za využití či aplikaci informací uvedených na stránkách www.jaknabydleni.cz.

Zveřejnění informací na internetových stránkách www.jaknabydleni.cz nemá povahu žádného právního či jiného obdobného úkonu, směřujícího ke vzniku jakéhokoliv právního vztahu mezi uživatelem sítě internet a provozovatelem stránek www.jaknabydleni.cz.

V tomto smyslu neodpovídá provozovatel za správnost a úplnost těchto informací, ani za jakékoliv případné škody, vzniklé uživatelům sítě internet v příčinné souvislosti s použitím těchto informací.

.: Právní doporučení

Ať se jedná o jakýkoli právní úkon zmíněný na stránkách www.jaknabydleni.cz, zejména pak jakoukoli smlouvu či dohodu, která je na těchto stránkách popisována, nebo jež s jejich obsahem souvisí, nedoporučují autoři těchto stránek v žádném případě uzavírat či podepisovat takové právní úkony, smlouvy či dohody bez pečlivého rozmyslu, bez zohlednění osobních požadavků a zejména a především bez jejich řádné a pečlivé konzultace s právníkem, jenž se zabývá danou problematikou.