hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Nájem domu

Právní úprava nájmu účinná do 31.12.2013 nespojovala s nájmem domu žadnou speciální zákonnou úpravu, a to i když byl takový dům pronajat za účelem bydlení.

Dříve tedy bylo možno upravit si nájem domu za účelem bydlení téměř zcela dispozitivně, aniž by zákon výslovně stanovoval větší omezení pro taková smluvní ujednání.

S účinností od 1.1.2014 však ze zákona nově vyplývá, že "zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům", pak se i v případě domu na takový nájemní vtah použijí zákonná ustanovení o nájmu bytu.

.: Aktuální právní stav

S ohledem na skutečnost, že s účinností od 1.1.2014 se tedy na nájem domu za účelem bydlení použijí přiměřeně ustanovení zákona o nájmu bytu, dovolujeme si i v rámci této sekce odkázat na kapitolu věnovanou nájmu bytu.