hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Jednáme s realitní kanceláří [1/2]

Při hledání bydlení se ve většině případů pravděpodobně setkáte s nabídkami, které jsou nabízeny prostřednictvím realitních kanceláří.

Pro jednání s realitními kancelářemi je tedy dobré mít alespoň základní přehled o podstatně činností realitních zprostředkovatelů a zejména o tom, jaké služby by Vám realitní kanceláře měly poskytnout. Tedy jinak řečeno, je dobré vědět, co byste od realitních kanceláří měli a mohli očekávat.

.: Činnost realitní kanceláře

Řada vlastníků nemovitostí předpokládá, že když pověří realitní kancelář prodejem, takový realitní zprostředkovatel poté zařídí a právně zajistí veškerá nezbytná jednání i smluvní dokumenty a se samotným prodejem pak prodávající nebude mít žádné starosti.

Taková úvaha je samozřejmě správná, avšak ne vždy je skutečně možno uvedeného účelu prostřednictvím realitní kanceláře bez problémů dosáhnout.

Při zahájením jednání s jakoukoli realitní kanceláří je totiž třeba mít vždy na paměti, že realitní kancelář je podnikatel (obchodník) jako každý jiný a jejím cílem je tedy především zisk.

Je tedy potřeba vždy pečlivě vybírat realitní kancelář a orientovat se především na kanceláře důvěryhodné, jenž budou otevřeny vašim oprávněným zájmům a požadavkům.

Je zcela v pořádku, že realitní kancelář své služby poskytuje s výhledem na zisk (provizi) ze zprostředkované transakce. Jen je třeba, aby taková realitní kancelář vycházela z předpokladu, že tento zisk bude představovat odměnu za kvalitně poskytnuté realitní služby.

.: Realitní kancelář jako zprostředkovatel

Spolupráce se seriozní realitní kanceláří může být někdy dokonce i výhodou v případě některých problematických prodávajících.

Zkušená a seriózní realitní kancelář může totiž v takových problematických případech mnohdy lépe harmonizovat a přizpůsobovat vzájemné požadavky zájemce i nabízejícího a může také tlumit případné neshody mezi účastníky při hledání míry vhodných kompromisů.

Dále také profesionální realitní kancelář (resp. její právník) může náležitě a objektivně vysvětlit některému nezkušenému a především nedůvěřivému účastníkovi systém a pravidla plánované transakce, aby takový účastník nemusel mít pocit, že jej druhá strana tlačí do nepochopitelných či pro něj nevýhodných podmínek.

V takovém případě může být role (zkušené a seriozní) realitní kanceláře jako zprostředkovatele dokonce vítaná a prospěšná.

.: Co čekat od seriozní realitní kanceláře

Seriozní realitní kancelář by Vám měla poskytnout nebo zajistit veškeré služby, kterých je k pořízení bydlení třeba.

Mimo jiné by Vám tedy seriozní realitní kancelář měla poskytnout a zajistit:


 • nezbytnou dokumentaci k nabízenému bydlení (listy vlastnictví, nabývají tituly stávajícího vlastníka, apod.),
 • co nejširší informace a poučení o pravděpodobném průběhu transakce,
 • setkání s prodávajícím ohledně dojednání podmínek smlouvy,
 • navržení vhodného harmonogramu transakce,
 • i opakované prohlídky nabízeného bydlení,
 • právní služby advokáta či notáře,
 • připravení návrhů potřebných smluvních dokumentů (sepsaných právníkem),
 • úschovu finančních prostředků (zejména kupní ceny) poskytovanou notářem, advokátem či bankou na speciálním a k tomu takovým notářem, advokátem či bankou zřízeném a vedeném úschovním účtu (tedy nikoli úschovu u realitní kanceláře!)
 • vstřícný, osobní, a ochotný přístup k vám i vašemu případu.

.: Informace o předmětu zprostředkování

Vždy již od samého počátku žádejte od realitní kanceláře veškeré informace, které se nabízeného předmětu i celé transakce týkají, a kontrolujte plnění povinností realitní kanceláře(tedy jak tato kancelář pro vás a za vaše peníze pracuje).

Již při vaší reakci na nabídku nebo nejpozději při první prohlídce se ujistěte, zda nabízené bydlení splňuje vaše základní požadavky (o vyjasnění těchto požadavků blíže například v tématické sekci Hledáme bydlení).

Obecně a ve stručnosti tak lze příkladem uvést alespoň následující otázky, na která byste měli od realitní kanceláře již na samém počátku žádat odpovědi:


 • O jakou formu bydlení se jedná, přičemž jde-li o osobní vlastnictví, chtějte pokud možno co nejdříve vidět i list vlastnictví k danému bytu (domu), abyste si mohli dané skutečnosti ověřit.
 • Jaká je čistá podlahová plocha bydlení (tedy bez započtení případného sklepu, terasy, apod.).
 • Jaké má dané bydlení příslušenství (sklep, garáž, apod.).
 • Jaká je orientace bydlení na světové strany (je-li tato okolnost pro vás podstatná).
 • Jaké jsou měsíční či jiné obdobné platby spojené s bydlením (výše fondu oprav, nájemného, záloh na služby, apod.).
 • Jestli na bydlení neváznou práva třetích osob (zástavní práva, věcná břemena, práva nájmů, apod.).
 • Kdy by v případě koupě (převodu družstevního podílu v družstvu) byl byt nebo domek prodávajícími vyklizen a k nastěhování.
 • Jestli prodávající nemají námitek proti hrazení ceny či její části prostřednictvím hypotečního nebo jiného obdobného úvěru (pokud jej hodláte ke hrazení ceny využít).
 • Jakým způsobem bude možno hradit kupní cenu, tedy především zda je možno hradit cenu standardní cestou prostřednictvím svěřenecké úschovy (s ohledem na důležitost problematiky hrazení ceny se této věnujeme blíže v každé samostatné kapitole oddílu "Kupujeme bydlení" ohledně jednotlivých forem kupovaného bydlení).
 • Jakou smlouvu má realitní kancelář uzavřenou s nabízejícím (prodávajícím, převodcem, pronajímatelem), tedy především jestli s ním uzavřenu smlouvu o zprostředkování či jinou obdobnou smlouvu.

Veškeré uvedené informace by vám měla realitní kancelář již na počátku (a před uzavření smlouvy s realitní kanceláří) bez otálení poskytnout.

Není vhodné, abyste s realitní kanceláří uzavírali jakoukoli zprostředkovatelskou smlouvu, smlouvu o rezervaci či blokační záloze, dokud pro sebe nebudete mít vyjasněny výše popsané skutečnosti.

Pokud by snad realitní kancelář některou z výše uvedených nebo z jiných vámi žádaných informací nevěděla (což se v některých případech objektivně může stát a nemusí to nic vypovídat o kvalitách takové realitní kanceláře), je stále v pořádku pokud vám daná realitní kancelář tuto informaci na vaše vyžádání alespoň bez zbytečného odkladu obstará.

Nebude-li však realitní kancelář schopna či dokonce ochotna vám některou z těchto informací sdělit nebo obstarat, je možné zvažovat vhodnost využití dané realitní kanceláře k realizace předmětné transakce.

Rozhodně není možné doporučit, abyste se spokojili s pouhým ujištěním ze strany realitní kanceláře, kterým vás bude odkazovat teprve na následné sdělení některých důležitých a vámi požadovaných informací ("Potom to dořešíme" apod.).

1/2   další »