hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Daň z nabytí nemovitých věcí

Převod nemovitosti je právním úkonem, který podléhá dani z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření senátu č. 340/2014 Sb. Při převodu nemovitosti je tedy potřeba zohleňovat i skutečnost, že tento převod je potřeba řádně zdanit.

Pro získání bližších informací ohledně podávání a vyplňování příslušného daňového přiznání doporučujeme využít například i průvodce na stránkách Finanční správy.

Dále uvádíme pouze stručný a obecný přehled některých skutečností a pojmů podstatných z hlediska daně z nabytí nemovitých věcí.

.: Plátce daně

Plátcem daně z převodu nemovitostí je kupující.

.: Předmět daně

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je stále především úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.

Aktuálně po 1.1.2014 však došlo k formulaci zcela nových pravidel pro určení případů, z nichž se tato daň odvádí, a též pro výpočet i platbu této daně. Nová úprava je ovšem zatím poněkud nepřehledná a v praxi nikoli zcela vyjasněná. I proto je nutné doporučit konzultovat veškeré otázky ohledně platby a stanovení daně z nabytí nemovitých věcí s odborníkem a nejlépe též s příslušných správcem daně.

.: Základ daně

I nadále se ve většině případů bude vycházet především z ceny stanovené smlouvou, tj. z tzv. ceny sjednané. Ani toto kritérium, však neplatí pro všechny případy a především je možno smluvně zvolit i jiný zůsob stanovení daně předpokládaný zákonem.

Opět je tedy nutné doporučit konzultovat veškeré otázky ohledně stanovení základu daně s odborníkem a nejlépe též s příslušných správcem daně.

.: Sazba daně z převodu nemovitostí

Daň činí 4 % ze základu daně.

.: Splatnost daně

Daň z nabytí nemovitých věcí je splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujího po měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí