hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Smlouva o budoucí smlouvě o převodu družstevního podílu

V mnoha případech bývá před uzavřením samotné smlouvy o převodu družstevního podílu nejprve uzavírána smlouva o budoucí smlouvě o převodu družstevního podílu.

.: Důvody pro uzavření budoucí smlouvy

Důvodů proč nejdříve uzavřít takovou budoucí smlouvu může být celá řada.

Nejčastějším důvodem je však vždy především na obou smluvních stranách snaha písemně a smluvně si zajistit druhého partnera pro uskutečnění převodu daného družstevního podílu, a to na dobu dokud nedojde ke splnění určitých podmínek, pro které není možno smlouvu o převodu uzavřít přímo.

Typickým příkladem bude podmínka pro nabývajícího složit nejdříve cenu za převod do sjednané svěřenecké úschovy, aby převádějící na tyto finanční prostředky "viděl" a měl jistotu, že podepíše-li následně smlouvu o převodu, bude mu cena za převod svěřeneckým správcem obratem vyplacena.

.: Obsah budoucí smlouvy

Účastníci tedy uzavřou budoucí smlouvu, ve které specifikují, co má být předmětem budoucího převodu a zároveň co nejurčitěji definují podmínky, po jejichž splnění oba účastníci následně ve sjednané lhůtě uzavřou samotnou smlouvu o převodu.

Jako podmínka pro uzavření budoucí smlouvy o převodu pak bude sjednáno například složení plné výše ceny za převod ze strany nabývajícího (nebo banky za nabývajícího) do svěřenecké správy (viz. podkapitola Placení ceny za převod).

Lze také mimo jiné výrazně doporučit, aby budoucí smlouva již obsahovala i co nejkompletnější znění smlouvy o převodu, kterou mezi sebou účastníci po splnění sjednaných podmínek uzavřou.

Zamezíte tak možnému následnému dohadovaní a nejistotě ohledně obsahu a formulace smlouvy o převodu, neboť její znění budete mít již v budoucí smlouvě odsouhlasené. Ze strany účastníků tak nebude již možno o textu smlouvy o převodu spekulovat ani jej účelově měnit.

Pokud se naopak spokojíte pouze s tím, že budoucí smlouva nebude zároveň obsahovat text smlouvy o převodu, ale teprve po splnění podmínek budoucí smlouvy začnete tvořit obsah smlouvy o převodu, můžete následně zjistit neshody v některých představách o obsahu takové smlouvy a můžete si tak realizaci transakce zbytečně protáhnout a zkomplikovat.


..................

.: Není důvod riskovat

Formulace budoucí smlouvy tak, aby vám zajišťovala, že poté, co dojde ke splnění sjednaných podmínek, vám převádějící skutečně převede sjednaný předmět převodu, není z právního pohledu lehkým úkolem.

Proto je vždy nanejvýše vhodné svěřit přípravu smlouvy do rukou zkušeného právníka.

Pečlivost a opatrnost se totiž vždy vyplatí, neboť to, co si sjednáte v budoucí smlouvě, bude pro vás platné a bude významně ovlivňovat jak vaši možnost čerpat na základě takové smlouvy úvěr, tak zejména podmínky za kterých následně budete moci nabýt daný předmět převodu. Pokud si tedy již na počátku v budoucí smlouvě sjednáte podmínky nevýhodné či nedostačující, může být pro vás značně obtížné (a většinou spíše nemožné) tyto podmínky následně měnit.